Hilde Lenz

Navn Hilde Lenz
Telefon 69 81 96 90 / 45 96 97 53
E-post hilde@frivold-advokat.no
Fødselsår 1976
Cand. Jur. 2003
Advokatbevilling 2005
Arbeidserfaring Juridisk rådgivning for kvinner, JURK, 2000
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 2002 - 2003
Nav 2003
Advokat Eva Frivold, juni 2003-dd
Spesialfelt Fri rettshjelp/fri sakførsel
Barnevern
Barnefordeling
Ektefelleskifte
Økonomisk oppgjør mellom samboere
Seksuelle overgrep (bistandsadvokat)
Vold og mishandling i nære relasjoner (bistandsadvokat)
Voldsoffererstatning
Trygdesaker
Utlendingssaker
Testament
Samboerkontrakt
Tvangssaker etter sosiallovgivningen
Tvangsekteskap
Psykisk helsevern