Sidsel Steffensen

Navn Sidsel Steffensen
Telefon 69 81 96 90
E-post sidsel@frivold-advokat.no
Fødselsår 1962
Cand. Jur. 2007
Advokatbevilling 2010
Arbeidserfaring Oslo kommune, diverse etater, 1982-1998
Bogerud tekstil, 1998-2001
Juridisk rådgivning for kvinner, JURK, 2003-2004
Justisdepartementet, Kriminalomsorgsavdelingen, 2006-2008
Advokat Eva Frivold, 2008-dd
Spesialfelt Fri rettshjelp/fri sakførsel
Barnevern
Barnefordeling
Ektefelleskifte
Økonomisk oppgjør mellom samboere
Seksuelle overgrep (bistandsadvokat)
Vold og mishandling i nære relasjoner (bistandsadvokat)
Voldsoffererstatning
Trygdesaker
Utlendingssaker
Testament
Samboerkontrakt
Fast eiendom, feil og mangler
Øvrige opplysninger Utarbeidet brosjyren «Alt om din pensjon» utgitt av Oslo kommunale pensjonskasse
Medforfatter av boken «Juss for kvinner» utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner