Feil/mangler ved fast eiendom

Tvister knyttet til fast eiendom dekkes som hovedregel av rettshjelpsordning du har gjennom villa- og innboforsikringen på eiendommen. Dette innebærer at forsikringsselskapet dekker utgifter til advokatbistand. Du betaler en egenandel og forsikringsselskapet setter gjerne et «tak» på den juridiske bistanden (ofte rundt kr 80 000.-).

Er det feil og/eller mangler ved boligen du har kjøpt eller solgt kan vi bistå deg.

Også nabotvister, slik som for eksempel uenighet om trær, hekker og grenser dekkes av forsikringens rettshjelpsdekning.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.