Forsvarer

Vi bistår i straffesaker der den som er mistenkt, siktet, tiltalt eller domfelt ønsker juridisk bistand. Advokatene kan svare deg på om du i din sak har krav på forsvarer på det offentliges bekostning.

Alle har rett til å la seg bistå av en forsvarer dersom man er siktet for en straffbar handling, men i saker der utgiftene til forsvarer ikke dekkes av det offentlige, må du selv betale for dette.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale