Logo

Eva Frivold

Frivold
Navn
Eva Frivold
Telefon
90568876
Fødselsår
1961
Cand. Jur.
1990
Advokatbevilling
1993
Arbeidserfaring
 • Skattefogden i ØstfoldAvdelingsleder
 • Høyesterettsadvokat Even RønvikAdvokatfullmektig
 • Egen advokatpraksis1993-dd
 • Fast bistandsadvokat for tingrett og lagmannsrett
Spesialfelt
 • Fri rettshjelp/fri sakførsel
 • Fast bistandsadvokat for tingrett og lagmannsrett
 • Barnevern
 • Barnefordeling
 • Ektefelleskifte
 • Økonomisk oppgjør mellom samboere
 • Straffesaker
 • Seksuelle overgrep (bistandsadvokat)
 • Vold og mishandling i nære relasjoner (bistandsadvokat)
 • Voldsoffererstatning
 • Utlendingssaker, opphold/asyl
 • Tvangsekteskap/omskjæring
 • Testament
 • Samboerkontrakt
 • Fast eiendom, feil og mangler
 • Arbeidsrett
Øvrige opplysninger
Advokat Frivold har i årevis arbeidet for kvinner og barns rettigheter særlig i forhold til volds- og overgrepssaker. Oppnevnt av justisdepartementet som medlem av Kvinnevoldsutvalget. Foredragsholder for hjelpeapparatet, krisesentre, politiet, osv.