Logo

Hilde Lenz

Lenz
Navn
Hilde Lenz
Telefon
45969753
Fødselsår
1976
Cand. Jur.
2003
Advokatbevilling
2005
Arbeidserfaring
 • Juridisk rådgivning for kvinner, JURK2000
 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus2002-2003
 • NAV2003
 • Advokat Eva Frivold2003-dd
Spesialfelt
 • Fri rettshjelp/fri sakførsel
 • Barnevern
 • Barnefordeling
 • Ektefelleskifte
 • Økonomisk oppgjør mellom samboere
 • Seksuelle overgrep (bistandsadvokat)
 • Vold og mishandling i nære relasjoner (bistandsadvokat)
 • Voldsoffererstatning
 • Trygdesaker
 • Utlendingssaker
 • Testament
 • Samboerkontrakt
 • Tvangssaker etter sosiallovgivningen
 • Tvangsekteskap
 • Psykisk helsevern