Logo

Sidsel Steffensen

Steffensen
Navn
Sidsel Steffensen
Telefon
69819690
Fødselsår
1962
Cand. Jur.
2007
Advokatbevilling
2010
Arbeidserfaring
 • Oslo kommune, diverse etater1982-1998
 • Bogerud tekstil1998-2001
 • Juridisk rådgivning for kvinner, JURK2003-2004
 • Justisdepartementet, Kriminalomsorgsavdelingen2006-2008
 • Advokat Eva Frivold2008-dd
Spesialfelt
 • Fri rettshjelp/fri sakførsel
 • Barnevern
 • Barnefordeling
 • Ektefelleskifte
 • Økonomisk oppgjør mellom samboere
 • Seksuelle overgrep (bistandsadvokat)
 • Vold og mishandling i nære relasjoner (bistandsadvokat)
 • Voldsoffererstatning
 • Trygdesaker
 • Utlendingssaker
 • Testament
 • Samboerkontrakt
 • Fast eiendom, feil og mangler
Øvrige opplysninger
Utarbeidet brosjyren «Alt om din pensjon» utgitt av Oslo kommunale pensjonskasse. Medforfatter av boken «Juss for kvinner» utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner