Logo

Arbeids og rettsområde

Samlivsbrudd

Hvilke regler gjelder når et forhold tar slutt? Er det forskjellige regler om det er ekteskap eller samboerforhold?

Ektefeller som ønsker ekteskapet oppløst, må søke fylkesmannen om separasjon og skilsmisse. Det er nok at bare den ene parten ønsker skilsmisse. For samboere som ikke lenger ønsker å bo sammen, gjelder det ingen formelle regler for oppløsning av selve samboerskapet. Mange klarer å fordele eiendeler og gjeld uten advokathjelp, men det er ikke alltid lett å bli enige. Særlig ikke hvis det i utgangspunktet er et vanskelig brudd. Nedenfor følger en grov oversikt over reglene.