Logo

Arbeids og rettsområde

Arbeidsrett

Vi hjelper deg med juridiske spørsmål knyttet til oppsigelse/avskjedigelse i arbeidsforhold. Det gis fri rettshjelp i disse sakene dersom du fyller kravene til inntekt og formue.

Vi sjekker om oppsigelsen/avskjedigelsen er gyldig eller ugyldig. Vi kan også være med på forhandlingsmøter med arbeidsgiver. Videre sjekker vi om du har krav på å stå i stillingen mens saken pågår. Det kan også tenkes at du har krav på erstatning fra arbeidsgiver.